AWJ                                                  email awj  e-mail: sales@awj.co.th    Tel AWJ  02-115-8118        line awj ID: @awjinnovation

จำหน่าย - ติดตั้ง - เช่า - ซ่อม - สอบเทียบ - Service Contract   Gas Detector, CEMS, Calibration Gas, System Components

Direct line:  092-275-7369,  081-917-8991

                                                      I      About Us    I         Products     I    Service & Calibration   I    References     I       Q & A         I    Contact us  I    
  เครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ Biogas Analyzer

                AWJ จำหน่าย ให้เช่า บริการซ่อมและสอบเทียบ เครื่องวัดก๊าซชีวภาพ Biogas Analyzer ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทั้งแบบติดตั้ง และแบบพกพา  เช่น   Union INCA Analyzer, Awiflex Biogas Analyser, Vapore Biogenius, RASI Biogas Analyser, Geotech Biogas Analyzer, Blinder Biogas Analyzer etc.

     Bio INCA 10xx

                   Union Instruments –
INCA 10XX Series Economic Online Biogas Analyzer

      INCA3xxx

    Union Instruments –INCA 3XXX Series
                 Online Biogas Analyzer
            INCA4002
            Union Instruments – INCA 4002    
             Series Online Biogas Analyzer 
                  สำหรับ Biogas ความชื้นสูง

 online biogas

              เครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ  
      แบบต่อเนื่อง 
Online Biogas  Analyzer

   portable biogas analyzer


   เครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ  แบบพกพา

                Portable Biogas Analyzer  

                     RASI700 BIO
        RASI700 BIO จากประเทศอังกฤษ
   เครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพแบบพกพา
          (Portable Biogas Analyzer)


          vapore Bio Genious02


       Vapore Analytical Bio Genious – 02

               Handheld Biogas Analyzer Gasboard-3200 Plus

 Handheld Biogas Analyzer Gasboard-3200 Plus

   
           บริษัทเอดับบลิวเจ อินโนเวชั่น จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดหาและให้คำปรึกษาเครื่องมือในการวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ Biogas analyser ทั้งนี้การเลือกใช้ Biogas analyzer ต้องขึ้นอยู่กับ Application และความต้องการลูกค้า โดยในกรณีที่มีการตรวจวัดเพื่อจัดทำคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit Management (CDM)) จะต้องเพิ่มเครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ (Biogas analyzer) เข้าไปด้วย สำหรับพารามิเตอร์ที่ทำการวิเคราะห์จะขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดก๊าซ โดยส่วนมากจะมีการวิเคราะห์อยู่ 4 พารามิเตอร์ ได้แก่ ก๊าซมีเทน (CH4), ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และก๊าซอ๊อกซิเจน (O2)
            ทั้งนี้ทางบริษัท มีอุปกรณ์ที่กล่าวมาข้างต้นสำหรับรองรับลูกค้าที่ต้องการจัดทำระบบตรวจวัดก๊าซชีวภาพ นอกจากนี้ยังมีเครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพทั้งแบบต่อเนื่อง (Online biogas analyzer) และ แบบพกพา (Portable biogas analyzer) ทั้งนี้บริษัทยังได้คำนึงถึงความทนทานในของเครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพดังกล่าวในการใช้งาน จึงได้มีการนำระบบ sample conditioning systems ทั้งชุดดักน้ำ ดักฝุ่น ลดอุณหภูมิ ชุดควบคุมอัตราการไหล จากเยอรมันเข้ามาประกอบกับชุดวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ เพื่อยืดอายุและความคงทนของชุดวิเคราะห์ก๊าซธรรมชาติดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการรับสอบเทียบเครื่องวิเคราะก๊าซ (calibration service) 
           AWJ เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในการจำหน่ายและให้บริการ Biogas Analyzer ของ Union Instruments จากประเทศเยอรมัน นอกจากนี้ยังจำหน่าย และให้บริการ ตรวจ ซ่อม Biogas Analyzer ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เช่น ABB, Guardian ch4 analyzer, JE CH4 analyser เป็นต้น
          2.1 Continuous Biogas Analyzer
          2.2 Portable Biogas Analyzer

          ทั้งนี้ราคาชุดวิเคราะห์ก๊าซดังกล่าวจะมีราคาขึ้นอยู่กับจำนวนพามิเตอร์และชุดจัดเก็บก๊าซ

          โปรโมชั่นจากทางผู้ผลิตเครื่องวัดก๊าซไบโอแก๊ส (Biogas Analyzer) ร่วมกับ AWJ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการลูกค้ามากขึ้น โดยจัดทำผลิตภัณฑ์ Biogas  Analyzer ราคาพิเศษ และยังมี Option Biogas  Analyzer ที่มีความสามารถในการวัดค่าพลังงาน Heating Value หรือ Wobbe index เพื่อให้ผู้ผลิตแก๊สชีวภาพ ใช้ดูค่าพลังงานในการส่งให้เครื่องผลิตไฟได้อีกด้วย ตัวอย่างราคาเครื่องวัดแก๊สชีวภาพ Biogas Analyzer ราคาพิเศษ  ได้แก่

  • เครื่องวัดแก๊สมีเทน แบบต่อเนื่อง Biogas Methane CH4 Analyzer ราคาเริ่มต้นที่ 98,500 บาท
  • เครื่องวัดแก๊สออกซิเจน แบบต่อเนื่อง Biogas Oxygen O2 Analyzer ราคาเริ่มต้นที่ 98,500 บาท
  • เครื่องวัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซต์ แบบต่อเนื่อง Biogas CO2 Analyzer ราคาเริ่มต้นที่ 125,000 บาท
  • เครื่องวัดแก๊สมีเทน, ออกซิเจน แบบต่อเนื่อง Biogas  Methane CH4 O2 Analyzer  ราคาเริ่มต้นที่ 175,000 บาท
  • เครื่องวัดแก๊สมีเทน, ไฮโดรเจนซัลไฟด์ แบบต่อเนื่อง Biogas Methane CH4, H2S ราคาเริ่มต้นที่ 175,000 บาท
  • เครื่องวัดแก๊สมีเทน, ไฮโดรเจนซัลไฟด์ , ออกซิเจน , คาร์บอนไดออกไซด์ แบบต่อเนื่อง Biogas Methane CH4, H2S, O2, CO2 ราคาเริ่มต้น 260,000 บาท

ทั้งนี้ราคาข้างต้น เป็นราคาที่รวมชุด sample conditioning system ที่เหมาะสำหรับวัดก๊าซชีวภาพ Biogas  Analyzer ที่ผ่าน Scrubber และผ่าน Dryer แล้ว หากต้องการวัดก่อน Scrubber ทาง  AWJ มี Gas cooler เพิ่ม เพื่อติดตั้งดักน้ำก่อนเข้าเครื่องวัดก๊าซชีวภาพ Biogas  Analyzer   นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นเครื่องวัดก๊าซ แบบอื่นๆ อีก ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามราคากับทางบริษัทได้

Biogas AnalyzerBiogas methane  Biogas Oxygen O2 Analyzer   Biogas Co2 Analyzer   Biogas Methane CH4 H2S
                           AWJ Innovation Co.,Ltd.© 2019. All Rights Reserved